Novetats

Convocatòria de les proves de 2019

El proper 1 de març s'actualitzarà la informació relativa a la convocatòria anual de proves de  coneixements de valencià de l'any 2019. A partir...

Resultats del nivell B2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de la prova de nivell B2 de coneixements de valencià, i el termini per a sol·licitar la revisió o reclamació de la...

Resultats del nivell C2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de les proves de nivell C2 de coneixements de valencià. Resultats Termini per a sol·licitar la...

Convocatòria de les proves per als certificats oficials administratius de coneixements de valencià

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les...

Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de mantindre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permetrà i garantirà un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.