Novetats

Convocatòria de les proves de 2019

El proper 1 de març s'actualitzarà la informació relativa a la convocatòria anual de proves de  coneixements de valencià de l'any 2019. A...

Resultats del nivell B2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de la prova de nivell B2 de coneixements de valencià, i el termini per a sol·licitar la revisió o reclamació de...

Resultats del nivell C2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de les proves de nivell C2 de coneixements de valencià. Resultats Termini per a sol·licitar...

Convocatòria de les proves per als certificats oficials administratius de coneixements de valencià

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es...

Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de mantindre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permetrà i garantirà un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.