Resultats de les proves de la JQCV

Resultats nivell C1 coneixements de valencià

Termini per a sol·licitar la revisió o reclamació del 19 d'octubre al 2 de novembre de 2018 (DOGV núm. 8405 de 10.10.2018))

Resultats de nivell A2 i B1 de coneixements de valencià

Termini per a sol·licitar revisió i reclamació: de l'1 al 14 de setembre (DOGV nº 8373, de 31/08/2018)

Resultats de Llenguatge administratiu, Mitjans de Comunicació y Correcció de Textos

Termini per a sol·licitar revisió i reclamació: de l'1 al 14 de setembre