NOVETAT IMPORTANT: Totes les persones que van presentar-se a la primera jornada del nivell C1 estan convocades el dia 30 de juny per a l'avaluació de l'àrea d'expressió i interacció orals. El MECRL estableix que el resultat final correspon a l'avaluació de les quatre àrees que formen part de la prova. Per tant, la nota final de la prova només s'obtindrà una vegada avaluades les quatre àrees. Per primera vegada, tots els aspirants i les aspirants podran presentar-se a l'àrea d'expressió i interacció orals.

Novetats

Plantilla de respostes de la prova del 9 de juny

Plantilla de respostes de la prova del dia 9 de juny de 2018: Plantilla del nivell A2 Plantilla del nivell C1...

AVÍS IMPORTANT

Els aspirants que no apareguen en la "verificació de matrícula" no podran presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora. La...

Verificació de matrícula proves juny 2018

Ja està disponible la verificació de matrícula per a les proves de juny 2018 en el següent enllaç ...

Convocatòria de les proves per als certificats oficials administratius de coneixements de valencià

RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018 , de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen les...

Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de trenta anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet al Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de mantindre la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià com a entitat de referència en la certificació de llengües.

Aquesta adaptació permetrà i garantirà un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social.

CONOCIMIENTOS GENERALES

CAPACITACIÓN TÉCNICA