Normativa de la JQCV

Visualització de contingut web

Punts territorials

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 
Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Avinguda de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA


A ALACANT
Carrer Carratalà, 47 
03007 ALACANT
Tel.: 012


A CASTELLÓ
Avinguda del Mar, 23
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA 
Tel.: 012


A VALÈNCIA
DT d'Educació
Edifici PROP II, Gregori Gea, 14
46009 VALÈNCIA
Tel.: 012


TELÈFON PROP D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 012

Els interessats que telefonen des de fora de la Comunitat Valenciana ho poden fer al número 96 386 60 00.

Enllaç a la informació de les oficines PROP

Convocatoria anual