Novetats

« Ves enrere

Verificació de matrícula de les proves d'octubre-novembre de 2019

Verificació de matrícula de les proves d'octubre-novembre de 2019

Pot consultar la inscripció a les proves de la Junta Qualificadora del segon període de 2019 en aquest enllaç.

  • No s'accepten canvis de nivell ni de localitat.
  • La prova del nivell B2 es realitzarà en una en una única jornada.
  • La prova del certificat de nivell C2 es realitzarà en dues jornades diferents:

Primera jornada: àrees de comprensió escrita, d'estructures lingüístiques i d'expressió i interacció orals.

Segona jornada: àrea d'expressió i interacció escrites.

  • Els aspirants podran consultar l'hora de convocatòria per a realitzar l'àrea d'expressió i interacció orals del nivell C2 en el web de la Junta Qualificadora durant la setmana anterior a la realització de l'examen.