La inscripció per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics serà des del 30 de març

« Ves enrere

Convocatòria de les proves de 2020

Convocatòria de les proves de 2020

El Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en reunió ordinària del dia 28 de febrer de 2020, ha aprovat el període de matrícula i el calendari de proves següent:

 

  • El termini d'inscripció per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics serà des del 25 de març fins al 8 d'abril de 2020, ambdues dates incloses.
  • El termini d'inscripció per als nivells B2 i C2 serà des de l'1 de setembre fins al 10 de setembre de 2020, ambdues dates incloses.

 

Calendari de les proves

Nivell

Data

Àrees

C1

30 de maig

EIO

B1

6 de juny

CO/CE/EE/EIO

A2

13 de juny

CO/CE/EE/EIO

C1

13 de juny

CE/EL/EE

Llenguatge Administratiu

30 de maig

 

Llenguatge als Mitjans de Comunicació

6 de juny

 

Correcció de Textos

13 de juny

 

C2

31 d'octubre

EIO

B2

7 de novembre

CO/CE/EL/EE/EIO

C2

14 de novembre

CE/EL/EE

 

CO: Àrea de Comprensió Oral

CE: Àrea de Comprensió Escrita

EE: Àrea d'Expressió Escrita

EL: Àrea d'Estructures Lingüístiques

EIO: Àrea d'Expressió i Interacció Orals

 

En el moment en què es publique en el DOGV la resolució de convocatòria de proves, s'actualitzarà tota la informació.