Verificació de matrícula

Convocatòria de les proves de 2019

El proper 1 de març s'actualitzarà la informació relativa a la convocatòria anual de proves de  coneixements de valencià de l'any 2019. A...

Resultats del nivell B2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de la prova de nivell B2 de coneixements de valencià, i el termini per a sol·licitar la revisió o reclamació de...

Resultats del nivell C2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de les proves de nivell C2 de coneixements de valencià. Resultats Termini per a sol·licitar...

Convocatòria de les proves per als certificats oficials administratius de coneixements de valencià

Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es...