Models de sol·licituds

1 Imprés de sol·licitud de duplicat del certificat de la JQCV

  • Les persones que no disposen del certificat original expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià poden sol·licitar un duplicat del nivell que corresponga:

       - Coneixements Orals / Nivell A2

       - Elemental / Nivell B1

       - Nivell B2

        - Grau Mitjà / Nivell C1

       - Grau Superior /Nivell C2

       - Llenguatge Administratiu

       - Correcció de Textos

       - Llenguatge als Mitjans de comunicació

  • Una vegada omplida la sol·licitud s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o en les direccions territorials de València, Alacant o Castelló o per mitjà de qualsevol dels formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • El certificat s'enviarà a través del correu electrònic indicat en la sol·licitud.
  • Enllaç al tràmit PROP

2 Imprés de sol·licitud de certificat provisional de la JQCV

A partir de la publicació dels resultats de les proves, les persones que han obtingut la qualificació d'APTE i necessiten un certificat que ho acredite, poden sol·licitar-ne un de provisional.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló.

IMPORTANT

* El certificat provisional no s'envia a domicili. S'ha d'arreplegar personalment o autoritzar una altra persona.

* S'arreplega en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València:

DT d'Eucació d' ALACANT:

Carrer Carratalà, 47
03007 ALACANT

DT d'Eucació de CASTELLÓ:

Avinguda del Mar, 23
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA

DT d'Eucació de VALÈNCIA:

Edifici PROP II, Gregori Gea, 14
46009 VALÈNCIA