Visualització de contingut web

C2 - Estructura i continguts

Estructura

 

ÁREA

VALOR

DURACIÓN

Área de Comprensión Escrita

10 %

3 horas y 45 minutos

con una pausa

Área de Estructuras Lingüísticas

20 %

Área de Expresión Escrita

45 %

Área de Expresión e Interacción Orales

25 %

±25 minutos

La durada de l'Àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

Continguts

El programa d'aquest nivell te'l pots descarregar ací: 

Cal tindre en compte que els quaderns de continguts dels diferents nivells només són una guia d'ajuda per a la preparació de les proves de certificació.

Guia de la prova i de la rúbrica

Mostra de la prova

proves anteriors

No hi ha documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.