Web Content Display

B2 - Estructura i continguts

Estructura

 

ÀREA

VALOR

DURADA

Àrea de Comprensió Oral

20 %

± 20 minuts

Àrea de Comprensió Escrita

20 %

2 hores i 10 minuts

Àrea d'Estructures Lingüístiques

15 %

Àrea d'Expressió Escrita

20 %

Àrea d'Expressió i Interacció Orals

25 %

± 25 minuts

La durada de l'Àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

Continguts

El programa d'aquest nivell te'l pots descarregar ací: 

Cal tindre en compte que els quaderns de continguts dels diferents nivells només són una guia d'ajuda per a la preparació de les proves de certificació.

Guia de la prova i de la rúbrica

proves anteriors

B2 novembre 2018

B2 novembre 2018