Visualització de contingut web

Imprés de sol·licitud de duplicat del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Les persones que no disposen del certificat original expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, poden sol·licitar un duplicat que s'enviarà a través del correu electrònic indicat en la sol·licitud.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada o per correu a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló

Si necessita el lector de fitxers PDF Adobe Reader, ací pot obtenir-lo.