Verificació de matrícula

« Ves enrere

Resultats del nivell C2 de coneixements de valencià

Resultats del nivell C2 de coneixements de valencià

S'han publicat els resultats de les proves de nivell C2 de coneixements de valencià.
  • Resultats
  • Termini per a sol·licitar la revisión i/o reclamació del nivell C2 és de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicació de resultats (pendent de publicar). El termini encara no està obert. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini de revisió i reclamació, no seran admeses i es consideraran fora de termini. 
  • Informació sobre la revisió i la reclamació de la qualificació.