Visualització de contingut web

C1 - Estructura i continguts

Estructura

 

ÀREA

VALOR

DURADA

Àrea de Comprensió Escrita

10 %

3 hores i 15 minuts

amb una pausa

Àrea d'Estructures Lingüístiques

20 %

Àrea d'Expressió Escrita

35 %

Àrea d'Expressió i Interacció Orals

35 %

±25 minuts

La durada de l'Àrea d'Expressió i Interacció Orals inclou el temps de preparació.

Continguts

El programa d'aquest nivell te'l pots descarregar ací: 

Cal tindre en compte que els quaderns de continguts dels diferents nivells només són una guia d'ajuda per a la preparació de les proves de certificació.

Guia de la prova i de la rúbrica

 

proves anteriors