Models de sol·licituds

Imprés de sol·licitud de certificat provisional de la JQCV

A partir de la publicació dels resultats de les proves, les persones que han obtingut la qualificació d'APTE i necessiten un certificat que ho acredite, poden sol·licitar-ne un de provisional.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada o enviar per correu postal a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló:

 

IMPORTANT

* El certificat provisional no s'envia a domicili. S'ha d'arreplegar personalment o autoritzar una altra persona.

* Es poden demanar també en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València. 

Imprés de sol·licitud de duplicat del certificat de la JQCV

Les persones que no disposen del certificat original expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, poden sol·licitar un duplicat que s'enviarà a través del correu electrònic indicat en la sol·licitud.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada o per correu a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló